ระบบจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


 
  • เงินรายเดือนข้าราชการ
  • เงินรายเดือนพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
  • เงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
  •  
     
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
    ถ.นิวาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000